Cách đăng ký 4G Mobifone

Cách đăng ký 3G Mobifone ngày

Đăng ký gói cước 12Y60 Mobifone ưu đãi 60GB dùng data 1 năm