Điều chỉnh gói cước C190 Mobifone thuê bao được nhận thêm ưu đãi gì?

Điều chỉnh gói cước C190 Mobifone thuê bao được nhận thêm ưu đãi gì?

Điều chỉnh gói cước C190 Mobifone thuê bao được nhận thêm ưu đãi gì?