Đối tượng đăng ký gói cước CF90 Mobifone như thế nào?

Đối tượng đăng ký gói cước CF90 Mobifone như thế nào?

Đối tượng đăng ký gói cước CF90 Mobifone như thế nào?