Đăng ký gói cước 12CF150 Mobifone ưu đãi 1.400GB và 4.900 phút gọi dùng 14 tháng

Đăng ký gói cước 12CF150 Mobifone ưu đãi 1.400GB và 4.900 phút gọi dùng 14 tháng

Đăng ký gói cước 12CF150 Mobifone ưu đãi 1.400GB và 4.900 phút gọi dùng 14 tháng