Ngày 15/9/2018 sẽ chuyển đổi thuê bao di động 11 số thành 10 số

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thông báo về việc chuyển đổi thuê bao di động cho các nhà mạng viễn thông Việt nam như sau: Từ ngày 15/9/2018, thuê bao di động 11 số của MobiFone gồm các đầu số 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 sẽ chuyển đổi thành 070, 079, 077, 076, 078. Thuê bao di động 11 số của Viettel gồm các đầu số 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 sẽ chuyển đổi thành 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039. Thuê bao di động 11 số của VinaPhone gồm các đầu số 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 sẽ chuyển đổi thành 083, 084, 085, 081, 082. Các mạng di động Vietnamobile và Gtel sẽ chuyển thuê bao di động 11 số sang thuê bao 10 số với đầu số mới là 05x. Trong đó, thuê bao 11 số của Vietnamobile là 0188, 0186 sẽ được chuyển đổi sang đầu số 056 và 058. Thuê bao 11 số của Gtel là 0199 sẽ được chuyển đổi sang đầu số 059.
Tóm lại về cơ bản, các thuê bao 11 số chuyển đổi sang 10 số sẽ giữ được 8 số cuối của thuê bao hiện tại.

Trước chủ yếu chỉ có điện thoại cố định nhưng theo sự phát triển nhanh chóng của các mạng di động và nhiều loại dịch vụ viễn thông mới đi kèm nên số lượng thuê bao di động đã tăng vọt và vượt xa số lượng thuê bao cố định. Hiện nay thuê bao di động không chỉ phục vụ cho người dùng bình thường mà còn dùng trong các thiết bị kết nối tự động như thanh toán từ xa, đo đạt điện… đáp ứng yêu cầu cuả các lĩnh vực mới số được số hóa, các mô hình IOT trong cuộc cách mạng 4.0. Việc chuyển đổi đồng nhất về cùng loại thuê bao 10 số cũng phù hợp với thông lệ quốc tế giúp thuận tiện và tiết kiệm trong vấn đề vận hành và quản lý.

Các thuê bao 11 số đang bị xem là sim rác và có giá trị thấp hơn sim 10 số cũng là mục tiêu trong việc chuyển đổi số điện thoại lần này.

Từ ngày 15/9/2018 sẽ bắt đầu chuyển đổi và kết thúc vào ngày 30/6/2019. Trong quá trình thực hiện chuyển đổi các nhà mạng sẽ phải duy trì cùng lúc 2 số di động cho đến ngày 14/11/2018 mới khóa hoàn toàn các số di động 11 số.