VTC và Mobifone đề nghị cho dùng thẻ cào trong thanh toán dịch vụ số

Vào ngày 7/6/2018, Bộ Thông tin truyền thông Thông tin truyền thông xem xét để có chính sách cho phép dùng thẻ cào viễn thông thanh toán các dịch vụ nội dung số, đồng thời nghiên cứu để có biện pháp tháo gỡ khó khăn trong việc dừng thẻ viễn thông thanh toán cho các dịch vụ ngoài viễn thông, đến nay việc tạm dừng thanh toán thẻ cào cho các dịch vụ số trên toàn quốc đã gây ra không ít khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ của nhà mạng di động và các doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực dịch vụ số.

Việc ngừng cho phép thanh toán các dịch vụ số qua thẻ cào điện thoại làm các nhà mạng và VTC ảnh hưởng rất lớn đến công việc kinh doanh hàng ngày, gây sút giảm doanh thu và thay đổi chiến lược cũng như đường lối kinh doanh ngắn và dài hạn của các doanh nghiệp. VTC đang tìm cách khắc phục khó khăn và tìm kiếm phương thức thay thế kênh thanh toán dịch vụ bằng cách khác nhưng nếu không xử lý kịp thời thì hậu quả là rất lớn. Đây là ý kiến của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty VTC Lưu Vũ Hải về việc dừng thanh toán các dịch vụ nội dung số bằng phương tiện thanh toán thẻ cào vừa được Bộ yêu cầu triển khai.

Cũng liên quan đến kiến nghị của nhà mạng Mobifone về việc dùng thẻ cào thanh toán cho các dịch vụ nội dung số khác hiện nay, ông Nguyễn Đức Trung – Cục trưởng Cục Viễn thông cho hay, Bộ Thông tin truyền thông và Chính phủ thực hiện đúng nguyên tắc theo văn bản quy định của nhà nước. Bộ Thông tin truyền thông và Chính phủ sẽ cùng các đơn vị của Ngân hàng Nhà nước đang tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng khác nghiên cứu để đưa ra giải pháp thuận lợi nhất triển khai trong thời gian sắp đến.

Được biết, Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất biện pháp cụ thể để có thể dùng thẻ cào thanh toán cho các dịch vụ khác và đang được nghiên cứu, xem xét. Đồng thời, Cục Viễn thông cũng đề nghị các nhà mạng, doanh nghiệp kinh doanh nội dung số cùng nghiên cứu và đưa ra các đề xuất cũng như giải pháp dựa trên tình hình thực tế quản lý của các nước khác trên thế giới. Cục viễn thông luôn sẵn sàng tiếp thu các ý kiến và sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ sớm đưa ra biện pháp quản lý phù hợp cho các hoạt động này.

Bộ Thông tin truyền thông cũng thông tin thêm, về vấn đề quản lý thẻ cào điện thoại, Bộ Thông tin truyền thông sẽ có văn bản báo cáo và xin ý kiến Chính phủ. Về nguyên tắc thẻ cào chỉ được dùng cho dịch vụ viễn thông, nhưng đồng thời dùng cho nhiều dịch vụ khác cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên sau khi xảy ra vụ sử dụng thẻ cào điện thoại để thanh toán cho dịch vụ đánh bạc thì vấn đề mới phát sinh và cần điều chỉnh cho hợp lý. Quan trọng là thẻ cào điện thoại dùng cho dịch vụ viễn thông thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin truyền thông nhưng nếu dùng cho việc thanh toán các dịch vụ khác thì lại thuộc lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

Thẻ cào ra đời đã đem đến cho các nhà mạng và khách hàng sự thuận tiện trong việc thanh toán và sử dụng nhưng cần phải quản lý chặc chẻ và sử dụng đúng qui định của pháp luật. Mục tiêu ban đầu của thẻ cào là để nạp tiền vào tài khoản điện thoại thanh toán cho việc gọi điện, đăng ký 3g … chứ không phải để chơi game.